Rilakkuma Lovers (● ㉦ ●)
Rilakkuma OwnerMoments About Links

Hay! Welcome there. I'm Rilakkuma Lovers. 17 years old. Muslim. East Lombok, West Nusa Tenggara. Just enjoy and keep reading guys :)

Peringatan!

Copy boleh, tapi harus izin dulu ya. Please jangan jadi pencuri. Gak baik loh. Dosa :)

NETWORKS

Facebook : Baiq Kartika Wulandari
Twitter : @BAIQKarthika
PR Agama saya (◦'⌣'◦) nama lain dari "Hari Kiamat"

ini dia PR agama saya menenai  (◦''◦) Nama Lain Hari Kiamat !
yah semoga bisa bermanfaat yahh buat teman-teman sekalian ƪƪ'') (''ʃʃ ƪƪ'') (''ʃʃ
selamat membaca !
Nama-nama Lain Hari Kiamat


·                     Yaumul Qiyamah, hari kiamat.                                                               Maksudnya ialah peristiwa di mana alam semesta dan seluruh isinya ini akan hancur lebur, dan semua makhluk hidup yang ada didunia ini akan binasa.
·                     Yaumul Rajifah, hari gempa besar.                                                         Maksudnya adalah peristiwa yang akan terjadi kelak jika hari kiamat tersebut telah datang, maka akan terjadi gempa besar yang sangat dahsyat yang mengguncang alam semesta ini dan seluruh isinya dan menghancurkan segala apa yang ada.
·                     Yaumul Saiqah, hari keguncangan.                                                                     Hari di mana dunia dan seluruh isinya ini akan berguncang, mengguncang dengan sangat amat kerasnya dan menghempas semua yang ada di dalamnya.
·                     Yaumuz Zalzalah, hari keguncangan/keruntuhan.                                                Sama seperti Yaumul Saiqah yaitu hari di mana dunia dan seluruh isinya ini akan berguncang, mengguncang dengan sangat amat kerasnya dan menghempas semua yang ada di dalamnya, sehingga dunia ini runtuh dan tak akan tersisa.
·                     Yaumul Haqqah, hari kepastian.                                                                     Yaitu hari di mana seluruh umat manusia akan menunggu atau  menantikan kepastian datangnya hari kiamat kelak.
·                     Yaumul Qariah, hari keributan.                                                                           Yaitu suatu hari di mana akan terjadi keributan antar seluruh manusia mengenai hari kiamat. Di hari kiamat itu para umat manusia kocar-kacir berlarian kemana-mana untuk menyelamatkan diri mereka hari bencana yang luar biasa.
·                     Yaumul Akhir, hari akhir.                                                                                     Hari yang di mana berakhirnya hidup manusia di alam semesta ini, entah kapan hari itu akan terjadi allahhualam hanya allah semata yang mengetahui.
·                     Yaumut  Tammah, hari bencana agung.                                                                    Hari dimana akan terjadi bencana yang luar biasa dahsyatnya yang menghancur leburkan alam semesta ini.
·                     Yaumul Asir, hari sulit.                                                                                          Hari di mana para manusia mengalami kesulitan untuk menjalani hidup mereka selanjutnya, mungkinkah mereka akan mendapatkan surge allah atau sebaliknya neraka jahannam. Sungguh itu adalah suatu kesulitan yang amat sangat untuk para manusia.
·                     Yaumum La raiba fihi, hari yang tidak adalagi keraguan padanya.                 Maksudnya adalah hari di mana semua manusia meyakini akan adanya hari akhir tanpa memiliki keraguan sedikit pun mengenai hal itu.
·                     Yaumul Ba’as, hari kebangkitan.                                                                       Hari di bangkitkannya seluruh umat manusia dari dalam kubur mereka, dalam keadaan masih muda dengan raut wajah berbeda sesuai amal perbuatannya.
·                     Yaumut Tagabun, hari terbukanya segala kecurangan.                                  Maksudnya hari di mana umat manusia akan akan di ketahui segala kecurangan ataupun segala kehilafan yan telah mereka lakukan selama di dunia.
·                     Yaumun Nusyur, hari kebangkitan.                                                                     Sama seperti Yaumul Ba’as, Yaumun Nusyur adalah Hari di bangkitkannya seluruh umat manusia dari dalam kubur mereka, dalam keadaan masih muda dengan raut wajah berbeda sesuai amal perbuatannya.
·                     Yaumut Tanad, hari panggilan.                                                                         Hari di mana manusia akan di panggil menghadap allah untuk di berikan pertanyaan mengenai apa saja yang di lakukannya di dunia, dan harus  mempertanggung jawabkannya.
·                     Yaumul Mizan, hari penimbangan.                                                                       Hari penimbangan segala amal dan perbuatan manusia selama di dunia.
·                     Yaumul La tajzi nafsun an syaian, hari yang seseorang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada orang lain.                                                                   Di hari itu tidak ada seorang pun yang bisa saling membantu satu sama lain atau sama-sama saling member manfaat, karena di hari itu mereka hanya mementingkan dan memperhatikan diri mereka sendiri.
·                     Yaumul Jami’, hari pengumpulan.                                                                          Hari di kumpulkannya seluruh umat manusia di suatu tempat.
·                     Yaumul Fasl, hari pemisahan.                                                                          Hari di pisahkannya para manusia ke dalam surga ataupun neraka sesuai dengan amal ibadah yang telah di perbuat selama di dunia.
·                     Yaumul Waqiah, hari kejatuhan.                                                                       Mungkin yang di maksud dengan hari kejatuhan ini adalah hari di mana akan terjadinya hari kiamat tersebut atau tepatnya hari kejatuhan dari hari kiamat itu.
·                      Yaumul Mahsyar, hari berkumpul.                                                                    Hari di kumpulkannya seluruh umat manusia dalam suatu tempat yang biasa disebut dengan sebutan Padang Mahsyar.
·                     Yaumud Din, hari keputusan.                                                                                  Hari keputusan di mana akan di tempatkannya para manusia tersebut sesuai amal ibadah mereka sewaktu di dunia. Apabila amal kebaikan mereka lebih banyak dari pada amal keburukannya maka mereka akan menjadi penghuni surge dan sementara sebaliknya bagi mereka yang sering berbuat kejahatan akan mendapatkan neraka jahannam.
·                     Yaumut Talaq, hari pertemuan.                                                                Mungkin yang di maksud dengan hari pertemuan adalah hari di mana manusia akan bertemu dengan sanak saudara mereka di surga nanti, jika mereka memiliki amal yang baik untuk mendapatkan surga dari allah swt. untuk kembali bersama dan kekal abadi untuk selama-lamanya.
·                     Yaumul Jaza, hari pembalasan.                                                                        Hari di mana allah swt. akan membalas semua perlakuan hambanya sewaktu di dunia, dengan memasukkannya ke dalam nereka bagi hambanya yang ingkar kepadanya.
·                     Yaumul ‘Ard, hari pertontonan.                                                                        Hari di pertontonkannya segala perbuatan yang telah kita perbuat sewaktu hidup di dunia.
·                     Yaumul Gassiyah, hari pembalasan.                                                                    Sama seperti Yaumul Jaza, Yaumul Gassiyah adalah Hari di mana allah swt. akan membalas semua perlakuan hambanya sewaktu di dunia, dengan memasukkannya ke dalam nereka bagi hambanya yang ingkar kepadanya. Sedangkan bagi hambanya yang rajin berbuat kebajikan dan taat kepada perintahnya maka allah swt. tidak akan segan-segan untuk membalasnya dengan pahala yang tak ada ptus-putusnya.
·                     Yaumul Khulud, hari yang kekal.                                                                       Hari di mana merupakan tempat tinggal kita yang kekal abadi selama-lamanya. Tempat tinggal itu adalah alam akhirat.
·                     Yaumul Khizyi, hari kehinaan.                                                                            Hari di mana umat manusia akan merasa malu dan hina akan dirinya itu di depan allah swt. karena ulah yang telah di lakukannya selama hidupnya.
·                     Yaumul Wa’id, hari ancaman.                                                                             Hari ancaman bagi umat manusia, merasa terancam karena hanya memikirkan dirinya sendiri apakah dia kan masuk surge ataukah neraka yang sangat tidak di inginkan.
·                     Yaumul Hisab, hari perhitungan.                                                                        Hari perhitungan amal perbuatan manusia selama di dunia, baik itu perbuatan baik ataupun buruk.

sekian dulu mungkin :D
ini cuman sekilas tentang PR agama gue !
semoga bermanfaat yahh ┐(''┐) (┌'')┌